Gra miejska – Zimowy romans

  ndz. 09-10-2022     Urszula Zajączek

Uczniowie z „Piątki” włączyli się w przygotowania do Uczniowskiego Kongresu Kultury organizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące. Ich zadaniem było przygotowanie fabularnej gry terenowej z wątkiem kryminalnym. W tym celu młodzież udała się na spacer z przewodnikiem trasą najciekawszych zabytków w naszym mieście. Przez kolejne tygodnie uczniowie spotykali się, tworząc fabułę i zadania dla uczestników gry. Obecnie młodzi twórcy finalizują już swój projekt.

 Zapraszamy do udziału w grze miejskiej, którą przygotowali uczniowie V LO. Z każdej szkoły uczestniczy czteroosobowy zespół, który podczas gry pozostaje pod opieką nauczyciela. Prosimy o wypełnienie formularza.

Informacje ogólne:

 • spotkanie każdej z grup zaczyna się na placu przed Katedrą św. Mikołaja,
 • grupa otrzymuje informacje i pierwszy kod QR,
 • na każdym etapie gry (kolejne stacje) uczniowie otrzymują kolejne kody i odgadują kolejne elementy fabuły, 
 • czas całej gry to około 3 godzin,
 • gra rozpoczyna się o godzinie 10.00

Ważne!

Na podstawie ilości zgłoszeń ustalimy, czy gra zacznie się w dwóch turach, np. o godzinie 10.00 i 11.00. Informacje zamieścimy na stronie i wyślemy do szkół w czwartek.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy do gry

a

1
2
1
1

Twórcy projektu -  Lista osób zaangażowanych

 1. Szubert Łukasz
 2. Kosińska Angelika
 3. Ślusarczyk Franciszek
 4. Teper Zofia
 5. Gólski Mikołaj
 6. Damek Tomasz
 7. Jakubiec Dagmara
 8. Kuźnik Klaudia
 9. Sekta Zuzanna
 10. Cybuch Maja
 11. Jarek Marcin
 12. Matuszek Wiktor
 13. Molga Mikołaj
 14. Grzanka Małgorzata
 15. Gawlas Aleksandra
 16. Niesyt Michał
 17. Niesyt Konrad

Opiekun: Urszula Zajączek


Regulamin

Gry miejskiej „Zimowy romans”

Informacje ogólne 

 1. Twórcą gry jest V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.
 2. Gra zostanie przeprowadzona dnia 17.10. 2022 na terenie miasta Bielska-Białej jako impreza towarzysząca Młodzieżowemu Kongresowi Kultury organizowanemu przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej. 

Przebieg gry

 1. Udział w grze jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Każda szkoła, biorąca udział w grze, reprezentowana jest przez czteroosobową drużynę.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do odwiedzenia wszystkich punktów na trasie gry w pełnym składzie drużyny. Każdorazowo obecność musi zostać udokumentowana poprzez zeskanowanie kodu QR.
 4. Kolejność odwiedzania punków jest ustalona przez Twórcę gry. Zmiana kolejności skutkuje dyskwalifikacją. 
 5. Próby niszczenia materiałów znajdujących się na stacjach gry skutkują dyskwalifikacją drużyny. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w grze. Każdy z uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników odpowiada oddelegowany w tym celu pracownik szkoły biorącej udział w grze. 

Sposób wyłonienia zwycięskiej drużyny

 1. Zwycięża drużyna, która w najkrótszym czasie odwiedziła wszystkie punkty w ustalonej kolejności, poprawnie rozwiązała zadania i zagadkę końcową.

Postanowienia końcowe

 1. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Twórca zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji w kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie. 
 3. Decyzje podjęte przez Twórcę gry są ostateczne.