Czytając Hamleta…

  pon. 12-03-2018  

26-28 marca Galeria Bielska BWA

godzina 10.30-12.30
Warsztat literacki – Czytając Hamleta

Prowadzący –  Tomasz Gruszczyk: literaturoznawca, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Autor m.in. dwóch książek: Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych (2015) oraz Ocalające zatracenie. Rozważania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława Czycza i Krzysztofa Vargi(2018). Od 2010 roku prowadzi w bielskim kinie Helios warsztaty i wykłady dla licealistów z wiedzy o filmie i nowych mediach w ramach Akademii Filmowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przeczytanie Hamleta  W. Szekspira w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego. Opracowanie rysu charakterologicznego czterech postaci (Hamlet, Horatio, Ofelia, Gertruda) ze wskazaniem kluczowych dla nich scen. Prosimy o zabranie z sobą tekstu.

 Informacje o warsztacie:

  • zajęcia skierowane są do uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych,
  • warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszenia w wersji elektronicznej w czasie od 15 do 21 marca,
  • wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z informacji o danych osobowych,
  • organizatorzy potwierdzą elektronicznie przyjęcie na zajęcia,
  • brak potwierdzenia ze strony organizatora oznacza, że zgłaszający udział, nie może uczestniczyć w warsztacie z powodu braku miejsc.