1

Organizator:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. prof. dr. M. Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała
Email: lo4@lo4.info
Telefon kontaktowy: sekretariat szkoły (33) 812 39 11,

  • koordynator projektu - Magdalena Pawłowska, nauczyciel w IV LO im. KEN
  • administrator strony - Dariusz Frączkiewicz